Giảng viên Hồ Hán Dân

  • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Tarlac – Philippine)
  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Griggs – Mỹ)
  • Top 10 Doanh nhân Việt Nam xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (2016)
  • Cựu Giám đốc nhiều DN, Tập đoàn lớn như Coca Cola, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm AAA, Công ty mỹ phẩm LAVO, Công ty TIWAN,…
  • Giảng viên Cao cấp Học viện Kỹ năng VTALK, Brain B.O.S, BMG
  • Chuyên gia đào tạo tại Nutifood, Tập đoàn Cao su Miền Nam, Tập đoàn cao su Đồng Tiến tại Lào, Dược Đông Việt, DHL, PonYuen, Nhà máy giấy Sài Gòn, Vina Coffee, Dược Đông Việt, Vinaphone, FuBon Insurance,…
  • Tư vấn chiến lược Tập đoàn bột giặt Miền Nam LIX, LIFE (N.G.O) và US-AID về các dự phát triển doanh nghiệp xã hội, GLOBAL MARKET 99 về dự án xây dựng và phát triển chuỗi hệ thống siêu thị Mỹ tại Việt Nam, CJ Vina về dự án Marketing…

Tiến sĩ Hồ Hán Dân
Giảng viên Cao cấp Học viện Kỹ năng VTALK