Chứng chỉ Kỹ năng Giao tiếp – Thuyết trình VTALK được nhiều doanh nghiệp công nhận và có giá trị cao trong tuyển dụng, thăng tiến.

Với chương trình học tập được tham vấn và biên soạn từ những chuyên gia hàng đầu, là những thạc sĩ, cố vấn tâm lý, giáo viên kỹ năng, giáo viên văn học và những diễn giả chuyên nghiệp từ Viện Giáo dục Kỹ năng Quốc gia, học viên hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tại Học viện Kỹ năng VTALK sẽ nhận được đồng thời hai chứng chỉ giá trị, bao gồm:

Chứng chỉ do
Học viện Kỹ năng VTALK (VTALK Academy) cấp
Chứng chỉ do
Viện Giáo dục Kỹ năng Quốc gia (NSRI) cấp

 

 

Để nhận được hỗ trợ và đăng ký lịch thi, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0372 831 697

Email: email.contact@vtalk.edu.vn