Chuyên gia trực tiếp lắng nghe và góp ý, đề xuất chỉnh sửa cho Kịch bản/Bố cục bài Thuyết trình, Diễn thuyết, Tham luận của khách hàng.

Thời lượng: 2 tiếng

Số lượng: 1-1

Chi phí: Tùy khách hàng chi trả theo mức độ hài lòng của tư vấn.

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0372 831 697

Email: email.contact@vtalk.edu.vn