Giảng viên Lý Tấn Đạt

  • Thạc sĩ Báo Chí Học
  • Giảng viên Cao cấp Học viện Kỹ năng VTALK
  • MC, BTV Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
  • Trưởng Ban MC và Quản trị Kênh truyền thông số Kênh VOV Giao thông – Mekong (Đài Tiếng nói Việt Nam)
  • MC Đài Truyền hình TP. HCM (HTV), Kênh Truyền hình Quốc Hội, Đài PT-TH Vĩnh Long, Đài PT-TH Vũng Tàu, Báo Công an TP.HCM
  • Giám đốc Truyền thông và Quan hệ công chúng Trung tâm Thể thao tổng hợp và Giáo dục hướng nghiệp Vietopia
  • Thư ký HĐQT CTCP Him Lam Vikid và HTX Nam Phú An
  • Tổ chức hàng loạt sự kiện Quốc tế quy mô 8000 khách hàng cùng hơn 20 nhãn hàng

Thạc sĩ Lý Tấn Đạt
Giảng viên Cao cấp Học viện Kỹ năng VTALK