Giảng viên Thái Bảo Trân

  • Thạc sĩ Đông Phương Học
  • MC, BTV Đài VTV9, HTV9
  • MC Song Ngữ
  • Voice Talent
  • Top 3 MC có giọng nói truyền cảm MC AWARD
  • Giọng đọc hay nhất MICRO BAY
  • Quý Quân Tỏa sáng tài năng MC
  • Top 20 Hoa Khôi Thể Thao

Thạc sĩ Thái Bảo Trân
Giảng viên Học viện Kỹ năng VTALK