Giảng viên Trần Quốc Tú

  • Giám đốc Tài chính Cơm Niêu Thiên Lý (hơn 20 chi nhánh tại TP.HCM)
  • Cựu Giám đốc Tài Chính tại MyLife Group (Tập đoàn với nhiều thương hiệu từ F&B đến Thiết kế nội thất, Nhập khẩu bán lẻ như: Yen Sushi Premium, Iwa Japanese Yakiniku, Shamoji Robata Yaki, Yen Sushi & Sake Pub, Genshi Yaki, Kohi Coffee, Mylife Coffee, Mylife Bistro, The Art Interior, Galaxy ID Design & Build, Yen Market)
  • Cựu Trưởng phòng tài chính & Kế toán GRAB VIETNAM
  • Cựu Trưởng phòng tài chính & Kế toán Enerfo Vietnam
  • Cựu Kế toán trưởng VIETJET AIR (Kế toán trưởng trẻ nhất ngành Hàng không Việt Nam)

CFO Trấn Quốc Tú
Giảng viên Cao cấp Học viện Kỹ năng VTALK